Povinné ručení ČSOB pojišťovna

ČSOB pojišťovna nabízí svým klientům 3 druhy povinného ručení a to Standard se základními limity pojistného plnění, Dominant s limity vyššími a Premiant s nejvyššími limity pojistného plnění.

Chci spočítat povinné ručení

Záleží jen na tom, jaké limity plnění Vám postačí a které ČSOB povinné ručení si zvolíte. ČSOB pojišťovna nabízí povinné ručení vychytané z každé strany. Úrazové pojištění řidiče, asistenční služby, škody na věcech řidiče a další výhody zdarma.

ČSOB povinné ručení Bez starostí

ČSOB pojišťovna nabízí svým klientům službu Povinné ručení Bez starostí.

Povinné ručení Bez starostí za Vás vyřeší likvidaci škod na Vašem vozidle, kterou někdo způsobil provozem jiného vozidla.Tuto službu získává každý klient, který si sjedná povinné ručení u ČSOB pojišťovny, zdarma bez navýšení pojistného.

Povinné ručení ČSOB - přehled produktů

Produkty věcné škody a ušlý zisk
újma na zdraví nebo usmrcení
Standard 35 mil. Kč 44 mil. Kč
Dominant 60 mil. Kč 60 mil. Kč
Premiant 100 mil. Kč 100 mil. Kč

ČSOB povinné ručení STANDARD

 • újmy na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 44 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcné škody) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 mil.Kč

ČSOB povinné ručení DOMINANT

 • újmy na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 60 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcné škody) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 60 mil. Kč

ČSOB povinné ručení PREMIANT

 • škody na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 100 mil. Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcné škody) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 100 mil. Kč

Povinné ručení Bez starostí v praxi

 • méně starostí a služby, na které se můžete spolehnout
 • ČSOB pojišťovna se postará o nápravu škody na Vašem vozidle, kterou Vám způsobí jiný účastník silničního provozu
 • pokud dojde k poškození Vašeho vozidla, stačí zavolat na číslo 800 100 777 - zdarma - a o zbytek se postará ČSOB pojišťovna
 • součást pojistného plnění je i úhrada nákladů na náhradní vozidlo

Pro více informací o povinné ručení Bez starostí navštivte pojistné podmínky.

PLUSY, které Vám dá povinné ručení ČSOB

 • pokud jste již klient ČSOB pojišťovny, máte nárok na slevu 3%
 • při roční platbě sleva 3%
 • možnost rozložení splátek bez navýšení pojistného

Povinné ručení ČSOB + asistenční služba

Pracovníci ČSOB pojišťovny zajišťují provoz asistenční služby 365 dní v roce, 24 hodin denně. Díky této službě mohou klienti ČSOB pojišťovny kontaktovat asistenční službu z důvodu nehody, odcizení vozidla, poruchy nebo i v případě dalších obtíží.

 • pro vozidla do 3,5t - oprava/odtah hrazen do 2.000,- nebo 80 EUR v zahraničí při havárii, 1.000,- nebo 80 EUR při poruše, otevření a výměna zámku při ztrátě klíčů 1.000,- nebo 30 EUR a organizace celé řady dalších služeb technické a administrativně právní asistence v zahraničí
 • pro vozidla nad 3,5t - organizace opravy, odtahu, úschovy, otevření a výměna zámku při ztrátě klíčů 1.000,- nebo 30 EUR a administrativně právní asistence i v zahraničí, dále možnost pro voz. do i nad 3,5t připojištění doplňkové asistence

Pojištění vozidel Naše auto

Pojištěním Naše auto si klient může sjednat havarijní pojištění, ale i povinné ručení. Povinné ručení může klient kombinovat s celou řadou dalších pojištění -  úrazové pojištění posádky, náhradní vozidlo, zavazadla, pojištění skel a nadstandardní asistenční služby.

Chci spočítat povinné ručení