Asistenční služby ČSOB

ČSOB pojišťovna zajišťuje pro své klienty asistenční program ČSOB Pojišťovna Asistence, který je dostupný pro klienty 365 dní v roce, 24 hodin denně. Na tuto linku se mohou obrátit klienti v případě nehody, odcizení vozidla, poruchy nebo dalších obtíží.

V případě problémů na cestách je pro klienty připravena tato telefonní linka: +420 222 803 442. Pracovník této asistenční služby bude po klientovi žádat číslo pojistné smlouvy, jméno, přijmení, SPZ vozidla, jeho typ a značku a polohu, kde se klient nachází. Další z důležitých informací, kterou bude pracovník na lince asistenční služby potřebovat je telefonní číslo ať už na mobilní telefon klienta nebo na kteroukoli nejbližší telefonní linku v dosahu.

Asistenční služby ČSOB pro vozidla do 3,5t


HAVÁRIE PORUCHA

ČR Zahraničí ČR Zahraničí
OPRAVA/ODTAH/ÚSCHOVA
OPRAVA na místě 2 000 Kč 80 EUR 1 x 1 000 Kč 80 EUR
nebo: ODTAH (do nejbližšího servisu) 2000 Kč 80 EUR 1x 1 000 Kč 80 EUR
nebo: ÚSCHOVA nepojizdného vozidla hradí klient 3 dny hradí klient 2 dny
a odtah do místa bydliště hradí klient hradí klient hradí klient hradí klient
Pokračování v cestě (OPRAVA 8h. a víc)
Hotel (počet nocí max.) 2 x 1 500 Kč 65 EUR hradí klient 2 x 65 EUR
nebo: VOZIDLO 24 H 48 H hradí klient hradí klient
nebo: VLAK II. TŘÍDA ANO ANO hradí klient hradí klient
nebo: LETADLO (turist. třída)
ANO
hradí klient
Pokračování v cestě (KRÁDEŽ VOZIDLA)
Hotel (počet nocí max.) 2 x 1 500 Kč 2 x 65 EUR

nebo: VOZIDLO 24 H 48 H

nebo: VLAK II. TŘÍDA ANO ANO

nebo: LETADLO (turist. třída)
ANO

ZTRÁTA KLÍČŮ VOZIDLA
Otevření a výměna zámku (vyjma ceny mat.)

1 000 Kč 30 EUR
DEFEKT PNEU
OPRAVA na místě

hradí klient hradí klient
ZÁMĚNA PALIVA
Vypuštění nádrže a přečerpání paliva

hradí klient hradí klient
VYSLÁNÍ NÁHRADNÍHO ŘIDIČE (při zranění)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla
hradí klient

VRAK PO NEHODĚ
Formality s vyřazením z evidence vozidel
hradí klient

Úhrada sešrotování
hradí klient

NÁHRADNÍ DÍLY
Nákup
hradí klient
hradí klient
Odeslání náhradních dílů
ANO
ANO
FINANČNÍ TÍSEŇ POJIŠTĚNÉHO
Poskytnutí půjčky na opravu - záloha:
500 EUR
500 EUR
PŘEDÁNÍ VZKAZU
Doručení vzkazu blízké osobě
ANO
ANO