Hlášení pojistné události ČSOB

ČSOB pojišťovna připravila pro své klienty on-line formulář pro hlášení pojistných událostí. Tento formulář slouží k usnadnění starostí klienta pojišťovny.

Hlášení pojistných událostí on-line

Ihned po zadání základních údajů v prvním kroku a po objednání prohlídky obdrží klient číslo prohlídky, které je nutné si poznamenat pro budoucí komunikaci mezi klientem a likvidátorem.

Ve druhém kroku je velice důležité pro klienta uvést co nejvíce údajů do kompletního hlášení pojistné události, aby pojišťovna mohla danou pojistnou událost vyřídit co nejdříve.

V posledním kroku si klient vytiskne 2x hlášení pojistné události. Poté klient obdrží v nejbližší době registrační dopis. V tomto dopise bude uveden seznam podkladů, které musí klient doložit k hladkému průběhu vyřizování škodní události. Požadované podklady spolu s jedním výtiskem hlášení pojistné události zašle klient na adresu uvedenou v dopise.

Klient - viník dopravní nehody si z internetové aplikace stáhne příslušný formulář, vytiskne, vyplní a zašle na pojišťovnu. Pro hladký průběh vyřízení škodní události je zapotřebí, aby si klient - viník zjistil od poškozeného číslo prohlídky nebo kontakt na likvidátora a hlášení tímto číslem přehledně označí.

Stručné pokyny k používání aplikace

  • všechny podbarvené kolonky musí být pečlivě vyplněny
  • pokud si klient není jistý vyplňovaním, může kliknout na otazník umístěný vpravo od právě vyplňované kolonky, který slouží jako nápověda
  • do kolonky obec a PSČ je možný zápis jen prostřednictvím číselníku

Infolinka: 800 100 777